benzvalene


benzvalene
Links:🌍 Wikipedia, 🕷 ChemSpider
CAS:[659-85-8]
Formula:C6H6; 78.11 g/mol
InChiKey:VMQPMGHYRISRHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:C1=CC2C3C1C23
Molecular structure of benzvalene

Isomers

benzene
Molecular structure of benzene
benzvalene
Molecular structure of benzvalene
fulvene
Molecular structure of fulvene
(3E)-hexa-1,3-dien-5-yne
Molecular structure of (3E)-hexa-1,3-dien-5-yne
1,5-hexadien-3-yne
Molecular structure of 1,5-hexadien-3-yne
1,3-hexadiyne
Molecular structure of 1,3-hexadiyne
1,4-hexadiyne
Molecular structure of 1,4-hexadiyne
1,5-hexadiyne
Molecular structure of 1,5-hexadiyne
2,4-hexadiyne
Molecular structure of 2,4-hexadiyne