2-(2-hydroxyphenyl)sulfonylphenol


2-(2-hydroxyphenyl)sulfonylphenol; 2,2'-sulfonylbis-phenol
Formula:C12H10O4S; 250.28 g/mol
InChiKey:QUWAJPZDCZDTJS-UHFFFAOYSA-N
Molecular structure of 2-(2-hydroxyphenyl)sulfonylphenol

Isomers

bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Molecular structure of bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
2-(2-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Molecular structure of 2-(2-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
2-(3-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Molecular structure of 2-(3-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
3,3'-sulphonylbisphenol
Molecular structure of 3,3'-sulphonylbisphenol