(4-dimethylaminophenyl)methylene-1,3-indandione


(4-dimethylaminophenyl)methylene-1,3-indandione
Links:🕷 ChemSpider
Formula:C18H15NO2; 277.32 g/mol
InChiKey:ZIOQBZBVYRPMRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:CN(C)c1ccc(cc1)C=C2C(=O)c3ccccc3C2=O
Molecular structure of (4-dimethylaminophenyl)methylene-1,3-indandione
Dipole moment:3.88 D

Isomers

2-acetyl-4-oxo-2,4-diphenylbutanenitrile
Molecular structure of 2-acetyl-4-oxo-2,4-diphenylbutanenitrile
2-[bis(5-methylfuran-2-yl)methyl]benzonitrile
Molecular structure of 2-[bis(5-methylfuran-2-yl)methyl]benzonitrile
(4-dimethylaminophenyl)methylene-1,3-indandione
Molecular structure of (4-dimethylaminophenyl)methylene-1,3-indandione
ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Molecular structure of ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
ethyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate
Molecular structure of ethyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate
3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)naphthalene-2-carboxamide
Molecular structure of 3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)naphthalene-2-carboxamide
4-[(4-hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol
Molecular structure of 4-[(4-hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol
(2E)-3-(2-oxo-2-phenylethoxy)-2-phenylbut-2-enenitrile
Molecular structure of (2E)-3-(2-oxo-2-phenylethoxy)-2-phenylbut-2-enenitrile
2-[(2-phenylethyl)amino]naphthoquinone
Molecular structure of 2-[(2-phenylethyl)amino]naphthoquinone